Gerdien Griffioen

Het jaar van de Vuurvlinder

100 jaar geleden werd de grote vuurvlinder In Nederland ontdekt door een nietsvermoedende schooljongen. Deze vlinder leek uitgestorven en de vondst werd door vlinderkenners en natuurbeschermers als een sensatie ervaren. Deze zeldzame vlinder, Lycaena dispar batava) is een ondersoort(batava) van de soort en komt buiten Nederland nergens voor. Hij komt in Nederland voor in de Weerribben, De Wieden en de Rottige Meente, gebieden in de kop van Overijssel en Zuid-Oost Friesland en heeft de waterzuring als enige waardplant.

De mannetjes van de grote vuurvlinder vallen op door hun glanzend oranje bovenkant. Op de voorvleugel hebben ze twee zwarte vlekken. De onderkant van de voorvleugel is oranje, met een stippenpatroon, de onderkant van de achtervleugel is blauwgrijs, met een opvallende oranjerode band langs de vleugelrand.
Vrouwtjes zijn wat minder fel gekleurd. De bovenkant van hun voorvleugel is dof oranje met zwarte vlekken en de bovenkant van de achtervleugel is bruin met een oranje band. De onderkant van het vrouwtje is hetzelfde als die van het mannetje.

Mannetje van de grote vuurvlinder
Mannetje van de grote vuurvlinder, foto Henk de Vries Vlinderstichting

 

 

 

 

 

 

 

Beheer

Om de toekomst van de grote vuurvlinder veilig te stellen, wil De Vlinderstichting samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel werken aan de uitbreiding van het leefgebied. Vooral beheersmaatregelen als verhoging van de waterpeil, het vormen van verbindingsgebieden, de zg. corridors en maaien laat in het jaar lijken de kans op succes voor overleving te vergroten.

Ter ere van het jubileum is een boek uitgegeven  van Volkskrant-columnist Caspar Janssen. Hij maakte een reconstructie van de ontdekking van de grote vuurvlinder en dook daarbij in allerlei ‘vergeten’ archieven. Het is een spannend verhaal over de jacht op de vlinder en de strijd voor het behoud van de vlinder. Het boek Het veen, de vlinder en de openbaring kost €12,50 en is te verkrijgen in de boekhandel.

De vlinder heeft een eigen website: www.grotevuurvlinder.nl. en een eigen filmpje.

 

Gerdien Griffioen